Olen sunnitud tutvustama andmekäitleja Marist, aktiivset, tubli, kuid tsipa ka labiilselt käituvat keskealist naist. Marisel on hetkel raske aeg. Ta on püsivalt emotsionaalselt ülesköetud.

Miks, see selgub ilmselt hiljem. Kuidas Maris ka välja näeb?

Noh, täitsa tore nägu ju, nö “pandav”, aga pilk on natukene meeleheitlik või see ainult tundub…Inglismaal läbiviidud uuringufirma Consumer Focus poolt koostatud uuring näitas, et 79% võimalikust koduostjast ei arvesta energiamärgisel toodud energiasäästumeetmeid.

Uuringufirma Consumer Focus viis läbi uuringu leidmaks, kui kasulikuks peavad võimalikud kinnisvara omandajad või rendilevõtjad energiamärgist, mida samas müüjad ning rendileandjad peavad seaduse järgi väljastama võõrandades või välja rentides hoonet.

Energiamärgis (energy…


Overweight drop without the yo-yo

However, a terribly disciplined line cannot be followed for the rest of your life. It is at this point that many run into problems: what happens when the diet should return to a normal life? The sad downside of quick diets is that the weight…


“Seaduse ees on kõik võrdsed”, seda ütleb Eesti Vabariigi Põhiseadus

13.10.2016 esitasin Riigiprokuratuuri järelevalveosakonda kaebuse prokurör Natalia Miilvee suhtes. Kaebus registreeriti 14.10.2016.

Kaebuse olin sunnitud esitama, ei tahtnud, olin sunnitud, kuna Riigiprokurör Kaire Jaakson oli leidnud kriminaalmenetluse nr 13730000655 lõpetamise määruse tühistamise määruses, et Natalia Miilvee käitumises esinesid kuriteotunnused, kriminaalmenetlus…


Radon Maps do not accurately show radon levels in a specific building.

It would be good to know this when building your home. Radon levels depend on several factors.

Radon maps are occasionally on the agenda when it comes to the dangers of radon and how to determine its level…


Termograafia ehk infrapunakaameraga tehtud analüüs aitab hinnata majade soojapidavust.

Seoses energiakulude kasvu ja peatselt kohustuslikuks muutuva energiamärgisega kõneldakse termograafiast üha rohkem, sest selle abil on võimalik täpselt tuvastada esemetest kiirgav soojus ning ebanormaal-selt soojad ja külmad piirkonnad. …


Radoonikaardid ei näita täpselt konkreetses hoones olevaid radoonitasemeid.

Oma kodu rajamisel oleks hea seda teada. Radooni tase sõltub mitmest asjaolust.

Radoonikaardid kerkivad aeg-ajalt päevakorda, kui räägitakse radooni ohust ning selle ohutaseme määramisest. Need kaardid on saadaval nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil. Viimati aastal 2017 anti näiteks välja põhjalik Tallinna…


A dignified history and a future packed with potential make 300-year-old St. Petersburg a destination full of surprises, says Marc Vokk.

Getting around St. Petersburg is easy. This may be a legacy of socialism, but almost every car turns into a taxi when you raise your hand on the side…


Suurimad soojakaod põhjustab välisseinte, vundamendi, lagede, pööningu, põrandate ja keldrite halb soojusisolatsioon.

Lisaks tasub kontrollida, kas seintes, lagedes, ustes või akendes pole üleliigseid pragusid. Sulgeda tuleb kõik avad ja praod.

Ootamatult suuri soojuskadusid põhjustavad ka lülitid ja pistikupesad. Selle vältimiseks võib aga paigaldada pistikupesade tihendid ja lülitid plaatide alla. Liiatigi…

Marc Vokk

Father, Athlete, Entrepreneur, Pro-/Antagonist

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store