Olen sunnitud tutvustama andmekäitleja Marist, aktiivset, tubli, kuid tsipa ka labiilselt käituvat keskealist naist. Marisel on hetkel raske aeg. Ta on püsivalt emotsionaalselt ülesköetud.

Miks, see selgub ilmselt hiljem. Kuidas Maris ka välja näeb?

The copyright to the picture belongs to Maris Juha

Noh, täitsa tore nägu ju, nö “pandav”, aga pilk on natukene meeleheitlik või see ainult tundub mulle nii?

Mis sundis Marist kohe eriliselt välja tooma? Seda prooviks siin ka alljärgnevalt kirjeldada.

Elasid kord Nupi ja Näpi. Neil oli väike tore kodu, elamine, ahi, väike aialapp ja ka kits ning kukk. Elati rahulikku ja tavalist elu. Kord aga sai see rahuolu häiritud. Joosti lahtise kõhuga ajakirjaniku neiule…


The copyright belongs to the Internet

Inglismaal läbiviidud uuringufirma Consumer Focus poolt koostatud uuring näitas, et 79% võimalikust koduostjast ei arvesta energiamärgisel toodud energiasäästumeetmeid.

Uuringufirma Consumer Focus viis läbi uuringu leidmaks, kui kasulikuks peavad võimalikud kinnisvara omandajad või rendilevõtjad energiamärgist, mida samas müüjad ning rendileandjad peavad seaduse järgi väljastama võõrandades või välja rentides hoonet.

Energiamärgis (energy performance certificate — EPC) annab kinnisvarale klassi vahemikus A — G, vastavalt sellele, kui energiasäästlik hoone on.

Küsitletutest 79% , kes olid saanud energiamärgise kinnisvara ostu või rentimise käigus, ei olnud elluviinud märgisel toodud soovitusi energiatarbimise vähendamiseks, mille abil oleks neil endil võimalik säästa raha.

Käesoleva aasta jaanuaris (toim: 2014)…


Overweight drop without the yo-yo

However, a terribly disciplined line cannot be followed for the rest of your life. It is at this point that many run into problems: what happens when the diet should return to a normal life? The sad downside of quick diets is that the weight can start with yo-yo back and forth, even with heels. Constant hard crunches make your metabolism frosty.

The owner of the picture is Marc Vokk

A long-term way is a sustainable way
These risks can be avoided by taking a slightly more moderate approach to losing weight and implementing it by gradually making eating and other lifestyles healthier.


“Seaduse ees on kõik võrdsed”, seda ütleb Eesti Vabariigi Põhiseadus

13.10.2016 esitasin Riigiprokuratuuri järelevalveosakonda kaebuse prokurör Natalia Miilvee suhtes. Kaebus registreeriti 14.10.2016.

The copyright of the picture for this beautiful women belongs to the “Internet”

Kaebuse olin sunnitud esitama, ei tahtnud, olin sunnitud, kuna Riigiprokurör Kaire Jaakson oli leidnud kriminaalmenetluse nr 13730000655 lõpetamise määruse tühistamise määruses, et Natalia Miilvee käitumises esinesid kuriteotunnused, kriminaalmenetlus lõpetati ebaseaduslikult, 16.06.2014 kriminaalmenetluse lõpetamise määruse tühistamise määrus. Prokurör Natalia Miilvee juhtimisel sisulist menetlust ei toimunud, tõendamise seisukohalt olulisi asjaolusid välja ei selgitatud ja kriminaalmenetluse eesmärke eirati.

Karistusseadustiku (KarS) § 3113 sätestab, et kohtuvälise menetleja ametniku või töötaja poolt väärteomenetluse teadvalt ebaseadusliku lõpetamise eest, samuti prokuröri või uurimisasutuse ametniku poolt…


Radon Maps do not accurately show radon levels in a specific building.

It would be good to know this when building your home. Radon levels depend on several factors.

Copyright of the picture is owned by Marc Vokk

Radon maps are occasionally on the agenda when it comes to the dangers of radon and how to determine its level. These maps are available at both national and regional levels. Most recently, in 2017, a comprehensive map of radon levels in Tallinn was issued, compiled by the Estonian Geological Survey.

However, the problem with radon maps is that they are general and only determine radon levels throughout the region. However…


Termograafia ehk infrapunakaameraga tehtud analüüs aitab hinnata majade soojapidavust.

Copyright of the picture belongs to Marc Vokk

Seoses energiakulude kasvu ja peatselt kohustuslikuks muutuva energiamärgisega kõneldakse termograafiast üha rohkem, sest selle abil on võimalik täpselt tuvastada esemetest kiirgav soojus ning ebanormaal-selt soojad ja külmad piirkonnad. Teisisõnu on võimalik avastada probleeme, mis ei ole palja silmaga nähtavad, hinnata kiirelt kahjusid, teha ennetavat kontrolli ning seda kõike enamasti ilma midagi lahti võtmata.

Soojuskiirguse lainepikkus on valdavas osas suurem nähtava valguse omast. Seetõttu nimetatakse soojuskiirgust ka infrapunakiirguseks, kuna see asub kiirguse spektris punasest valgusest allpool. Infrapunast kiirgavad kõik kehad, mille temperatuur on üle absoluutse nulli ehk üle -273 °C.

Inimese silm…


Radoonikaardid ei näita täpselt konkreetses hoones olevaid radoonitasemeid.

Oma kodu rajamisel oleks hea seda teada. Radooni tase sõltub mitmest asjaolust.

The copyright of the picture is probably the property of Marc Vokk

Radoonikaardid kerkivad aeg-ajalt päevakorda, kui räägitakse radooni ohust ning selle ohutaseme määramisest. Need kaardid on saadaval nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil. Viimati aastal 2017 anti näiteks välja põhjalik Tallinna radoonitasemete kaart, mille koostaja oli Eesti Geoloogiakeskus. Radoonikaartide probleem on aga siiski see, et need on üldised ning määravad vaid piirkonna ulatuses radoonitaseme. See aga ei ole praktikas piisav täpsusaste, sest ka hoonete ja isegi korterite lõikes võib radoonitase erineda olulisel määral.

Loomulikult on mugav võtta tasuta kättesaadav kaart ette…


A dignified history and a future packed with potential make 300-year-old St. Petersburg a destination full of surprises, says Marc Vokk.

Copyright of the picture is owned by Marc Vokk

Getting around St. Petersburg is easy. This may be a legacy of socialism, but almost every car turns into a taxi when you raise your hand on the side of the road. The price is agreed upon before starting the trip and the taxi driver might not be the most knowledgeable about the city. If you aren’t up for jumping into a hundred-year-old Lada, the metro is a completely viable alternative. It’s worth going to the metro anyway to…


Suurimad soojakaod põhjustab välisseinte, vundamendi, lagede, pööningu, põrandate ja keldrite halb soojusisolatsioon.

Copyright of the picture is owned by Marc Vokk

Lisaks tasub kontrollida, kas seintes, lagedes, ustes või akendes pole üleliigseid pragusid. Sulgeda tuleb kõik avad ja praod.

Ootamatult suuri soojuskadusid põhjustavad ka lülitid ja pistikupesad. Selle vältimiseks võib aga paigaldada pistikupesade tihendid ja lülitid plaatide alla. Liiatigi võib läbituulduva pistikupesa taga peituda seina vigane tuulekaitse. Seesugusel juhul on pistikupesa justkui õhukanal maja siseruumide ja väliskeskkonna vahel.

Suured soojakaod toimuvad ka küttekollete kaudu. Seega tasub alati kontrollida, ega siiber pole pärast tule kustumist pikemaks ajaks lahti jäänud.

Kuna traditsioonilise küttekolde kasutegur on reeglina kuni 70 protsenti, kaob ülejäänu…

Marc Vokk

Father, Athlete, Entrepreneur, Pro-/Antagonist

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store